Jste návštěvník číslo:

Projekt Vixey

 

Předmluva k projektu:

 

Dovolte mi, abych vás formou tohoto dokumentu seznámil s projektem, který se mi kdysi zrodil v hlavě. S projektem, jehož cílem je podpořit kampaně proti stále nenasytnému kožešinovému průmyslu a svou měrou se tak podílet na ukončení tyranie, jenž každým dnem zcela legálně probíhá za ploty mnoha kožešinových farem nejen v naší republice. S pevnou vůlí i odhodláním věřím, že projekt Vixey přinese očekávaný efekt a zase o krok kupředu posune snahu všech organizací na ochranu zvířat šířit osvětu o tomto zásadním etickém problému, který stále přetrvává v naší civilizované společnosti, a dost možná i napomůže k prosazení úplného zákazu tohoto krutého průmyslu u nás. Proto též věřím, že ve vás najdu nejen pochopení, ale i nedocenitelnou podporu, bez níž by jen stěží mohl tento projekt splnit svůj účel.

 

 

Cíl projektu:

 

Projekt Vixey je stejně jako mnoho jiných kampaní různých organizací zaměřen proti kožešinovému průmyslu a jinému legálnímu týraní zvířat, se kterým se i dnes lze zcela běžně setkat. Narozdíl od ostatních kampaní se však tento projekt snaží oslovit veřejnost poněkud nezvyklým způsobem, což ho dělá podstatně zajímavějším. Jeho hlavním cílem je totiž zejména nabídnout prostřednictvím těchto stránek možnost důvěrně se seznámit se skutečným zástupcem zvířat hojně zabíjených pro svou kožešinu, a to konkrétně s lištičkou jménem Vixey, jež byla vykoupena před jistou smrtí na farmě. Věřím, že právě s její pomocí lze přesvědčit mnohem více lidí o tom, jak špatné zabíjení zvířat nejen za účelem kožešin je, neboť současné kampaně jsou bohužel stále víceméně přehlížené.

Základní téma těchto stránek si ovšem neklade jen za cíl informovat o kožešinových farmách a životu zvířat v nich, ale ve vztahu k liškám dále také o neméně důležité problematice zákeřných způsobů jejich lovu ve volné přírodě, norování či norování umělém pro výcvik loveckých psů. Přitom hlavním pilířem nadále zůstává jedinečná příležitost seznámit se přitom se skutečnou liškou, což činí celý projekt i jeho cíl mnohem poutavějším. Díky lištičce Vixey si jistě mnozí snadněji uvědomí rozsah těchto problémů a třeba i přehodnotí své dosavadní názory. Sblížení se zvířetem, jenž mělo podobný úděl a které dnes naštěstí spokojeně žije v milujícím domově, snad umocní sympatie k těmto obětem a jim podobným, jež jsou v hojném počtu dnes zneužívány nejen pro módní průmysl. Pro většinu lidí jsou totiž tato zvířata víceméně cizí a příliš vzdálená, ale díky Vixey a těmto stránkám každý dostává příležitost poznat je mnohem blíže a lépe, aby si mohl udělat vlastní představu o tom, co cítí a proč vlastně trpí, ať už v případě kožešinových farem nebo stresujícímu norování.

Cílem stránek Vixey.cz je tedy předvést lidem jednu z tisíců bytostí, která by dříve či později doplatila na svou výjimečnou krásu a padla by za oběť chamtivému módnímu průmyslu, nebo by její život byl násilně ukončen z obecné nenávisti vůči jejímu druhu. Životní příběh naší lištičky Vixey, jak pevně doufám, donutí většinu lidí k zamyšlení, což snad napomůže nejen k vytvoření kladného vztahu k těmto zneužívaným zvířatům, ale rovněž dokáže vyvrátit mnohé bludy a mylné předsudky šířící se o nich mezi námi, které jen podněcující nezájem i nenávist k nim, a to často z pouhé nevědomosti. Účel stránek projektu Vixey tedy nespočívá jen v unikátní možnost seznámit se dopodrobna se skutečnou liškou, jakožto zástupcem zvířat týraných pro kožešinu, ale též v cenných informacích ve formě četných textů, postřehů a zajímavostí o liščích potřebách i jejich každodenním způsobu života. Cílem je přinést objektivní informace a dostat do obecného povědomí, že liška není jen kožich, ani ta zlá „škodná“ či snad přenašeč nebezpečných nemocí, kterou lze bez rozmyslu střílet na potkání nebo ji krutě zneužívat ve vlastní prospěch. Ale že ve skutečnosti je to velmi inteligentní tvor, svědomitý rodič a především nepostradatelná součást naší přírody. Tvor, který chce pouze žít a který se vždy snaží jen zajistit si slušné podmínky pro život svůj i své rodiny. Proto si rozhodně nezaslouží takový přístup, jaký je k němu chován dnes, ať už ve volné přírodě nebo na farmách s nelidskými podmínkami, kde musí nedobrovolně den co den strádat a trpět jako ostatní tzv. kožešinová zvířata bez práva na život.

 

 

Liška Vixey:

 

Jak již bylo řečeno, hlavním pilířem tohoto projektu je tedy skutečná živoucí liška získaná po dohodě z kožešinové farmy. Bez ní by projekt nikdy nemohl fungovat, neboť by postrádal svou nejdůležitější podstatu, která jej činí tak jedinečným a zajímavým. Vixey má totiž lidem nabídnout možnost na celou problematiku zvířat uvězněných v klecích na farmách či pronásledovaných ve volné přírodě nahlédnout zcela jiným pohledem, než nám v současné době nabízejí organizace na ochranu zvířat. Pevně věřím, že právě její životní příběh a osud osloví mnoho lidí a dokáže v nich vzbudit soucit i sympatie - že jim otevře oči a ukáže důvody, proč je kožešinový průmysl tak špatný.

Záchrana alespoň jednoho nevinného života od nesmyslného utrpení, s jehož pomocí bych mohl podpořit další organizace v boji proti krutému kožešinovému průmyslu a týrání, se pro mě stala velmi důležitá a vždy mi dávala naději i cíl, za který se vyplatí usilovně bojovat. Vykoupení a darování života jedné z těchto vykořisťovaných bytostí i uskutečnění této jedinečné kampaně je podle mě z hlediska dalšího šíření osvěty nepostradatelnou součástí boje proti týrání zvířat, a proto věřím, že si tento projekt najde své příznivce. Nakonec se mi po několika měsíčním úsilí a nejednom zklamání podařilo získat lišku zlatou, a to po dohodě s majitelem z jedné nejmenované kožešinové farmy poblíž města Brna, který takové lišky jako jeden z mála chová. Malá lištička se nám dostala do péče 25.4.2009 a počínaje tímto dnem je o ni pečováno se vší láskou.

 

 

Závěrem:

 

Nakonec zbývá položit si jednoduchou otázku. Co je jeden zachráněný život v onom pomyslném moři bolesti a utrpení? Odpověď je snadná – pouhou kapkou naděje. Ale i záchrana jedné jediné bytosti od nesmyslného strádání má svůj smysl a stojí za zamyšlení, protože může ostatním otevřít oči.

Projekt Vixey je sen – sen, který se nyní konečně stává skutečností. Posledních několik měsíců jsem já osobně tímto projektem doslova žil a obětoval mu většinu svého času, zatímco on sám mi dával smysl i cíl mého snažení. Blízký citový vztah k liškám u mne přetrvává již od útlého dětství a uskutečnění tohoto projektu je mým poděkováním i důkazem obdivu k těmto výjimečným zvířatům. Jak ale pevně doufám, tento projekt  přinese především novou naději všem těm, kdož vytrvale bojují za práva zvířat, a kožešinových pak zejména. Že dokáže oslovit mnoho lidí a ukázat jim správnou cestu, co se postoje k této problematice týče. A to je ostatně i jeho hlavní cíl.

 

 

Zdroj obrázků: realita.tv a vlastní fotoarchiv.

  

Autorovy stránky: Kamenitý vrch, DoomMap, Vixey.cz.

Stránku vytvořil Najlvin, 2010.